COVID 19

Във връзка с извънредната ситуация и препоръките на Министерство на здравеопазването за спиране разпространението на COVID-19, ограничаваме достъпа на външни лица до нашия офис. Получаването на спечелените от игри награди ще се извършва с куриер до отпадане на наложените мерки.
Най-добрият начин да защитите вас и вашето семейство от COVID-19 е да сте спокойни и да спазвате наложените мерки.

Спечели награди от Сити и Министерство на земеделието

Бъди част от играта "Супер фермер" на Министерство на земеделието, храните и горите и Радио и Телевизия Сити.

Влез във Facebook страницата на CITY, отговори правилно на въпроса, с коментар под поста за играта и можеш да спечелиш яки награди.

"Супер фермер" e кампания на Министерството по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирана със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Официални правила

Печеливши в играта са: 

17.02.20 - 21.02.20г.

Тони Димитрова

Иван Лесов

Божидара Андронова

24.02.20 - 28.02.20г.

Радост Балканска

Юлия Иванова

Диана Славова

02.03.20 - 06.03.20г.

Деси Борованска

Пламена Петкова

Борислав Терзиев

09.03.20 - 13.03.20

Ваня Власева

Радосвета Илиязова

Наталия Николова-Наумова

16.03.20 - 20.03.20

Маргарита Печева

Христина Иванова

Дафина Георгиева

23.03.20 - 27.03.20

Красимира Василева

Цветелин Христов

Петя Атанасова

30.04.20 - 03.04.20

Мирослава Димова

Вержиния Дикова

Иван Лазов