Контакти

Централен офис

1404 София, ул.”Рикардо Вакарини” № 6 Б
тел.: 02/ 931 30 30
Email: reklama@radioreklama.bg

Пловдив

Комплекс „Бизнес и търговски център - 2” /Рилон център/
ул.”Константин Величков” № 2, ет. 6
кв.Университетски
тел.: 032/ 26 51 51, 032/ 26 99 88

Варна
Адрес: Варна 9000, ул. "Сливница" № 24
Офис сграда Лендмарк, Офис 7
Email за реклама във Варна и региона: varna@radioreklama.bg
тел.: 052/ 30 23 72
факс: 052/ 30 23 71