Спечели таблет от играта „Дигитална раница"

Радио и Телевизия Сити и Министерството на образованието и науката представят:

Електронна информационна платформа „Дигитална раница“ - всички учебници и учебни ресурси на едно място онлайн!

Включи се в играта на Сити и Министерството на образованието и науката и в края на всяка седмица може да спечелиш таблет.

Отговори на въпроса и тази година може да получиш Коледния си подарък по-рано!

Дигитална раница - да направим образованието по-лека задача!

Проект „Образование за утрешния ден“ е финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г

Платформата за електронни образователни услуги и съдържание - „Дигитална раница“ поставя в центъра на образователния процес най-важните негови герои: учителят и ученикът.

„Дигиталната раница“, с всички нейни прилежащи модули и функционалности, дава необходимата основа за осъвременяване на българското образование, водейки се от най-добрите световни образователни практики и най-високите професионални стандарти в ИКТ сферата. Очаква се платформата да доведе до реална положителна промяна в модела на преподаване не само в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), но и да се превърне в ежедневен инструмент, чрез който значителна част от учениците в  страната да усвояват учебния материал.

Дигитална раница дава възможност за родителите да следят академичното развитие на техните деца и служи като информационен портал. Платформата позволява на родителите да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъпът всички учебни материали.

Основните ползи от платформата „Дигитална раница“ са:

Поставя ученика реално в центъра на образователния процес, като води до него цялата актуална и индивидуализирана информация спрямо неговите нужди, програма, образователен етап и академични постижения;
Приобщава родителите към учебния процес на техните деца в системата на училищното и предучилищно образование;
Интегрира всички дигитални елементи на образователната система:
инструментите за онлайн обучение;
средата за създаване на електронно образователно съдържание от учители;
събира на едно място цялото налично електронно съдържание със свободен или лицензионен достъп – атрактивни 3Д модели, готови дигитални уроци, тестов и др.;
електронните дневници;
Предоставя пълноправна възможност българските учители да влязат в ролята на създатели на дигитално образователно съдържание, което да използват за свои собствени преподавателски цели и/или да предадат за оценка и при одобрение да предоставят за ползване на цялата учителска колегия в страната;
Създава се банка с готово образователно съдържание, разработено от учители за учители;
Допринася за цялостно повишаване на дигиталните умения на учителите и с това ще подпомогне промяната на манталитета на учителя към новите му роли, свързани с управление на образователните процеси в електронна и смесена среда;
Подпомага прехода от образователна система, насочена към възпроизвеждане на знания, към система, насочена към развитие на съвременни умения и компетентности в учениците

Печеливши: 

27.11. - 03.12.23

Борислава Григорова

Филипа Паскалева

04.12. - 08.12.23

Кристина Кръстева

Диана Симеонова

Румен Асенов

Кристиан Русев